Zdrowie w 2022 r.: postawiliśmy na profilaktykę okulistyczną i onkologiczną

  • Dalej nadrabiamy zaległości zdrowotne, ale stawiamy też na profilaktykę. Liczba zrealizowanych w 2022 r. świadczeń ambulatoryjnych wzrosła o 40% w porównaniu z 2021 r.
  • Największym zainteresowaniem w tym roku cieszył się dostęp do dodatkowej profilaktyki okulistycznej (+465%) i onkologicznej (+87%). Coraz więcej pracodawców decyduje się też na zapewnienie pracownikom dodatkowego wsparcia medycznego w walce z powikłaniami po COVID-19.
  • Dostęp do pomocy medycznej ułatwiają teleporady, które nadal stanowią 30% konsultacji lekarskich.

Jak duże mamy zaległości zdrowotne spowodowane pandemią, widać było już w 2021 r., kiedy liczba zrealizowanych świadczeń medycznych – konsultacji i badań diagnostycznych – wzrosła prawie w każdym obszarze systemu opieki zdrowotnej. Czasem były to wzrosty nawet o kilkadziesiąt procent rok do roku (np. świadczenia onkologiczne). A w tym roku jeszcze uważniej dbamy o swoje zdrowie. Z obserwacji SALTUS Ubezpieczenia wynika, że liczba wszystkich świadczeń zamawianych i zrealizowanych w ramach dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła w 2022 r. o 40% w porównaniu z 2021 r.

Wynika to z kilku przyczyn. Niestety dalej nadrabiamy zaległości zdrowotne z poprzednich lat, ale trzeba też zauważyć, że pandemia zwiększyła naszą dbałość o zdrowie. Z większą rozwagą podchodzimy do badań profilaktycznych, których nie unikamy tak jak wcześniej. Wpływ na to ma moim zdaniem m.in. zwiększone zainteresowanie prywatną opieką zdrowotną, co widać w stale rosnącej liczbie ubezpieczonych w ramach nieobowiązkowych polis zdrowotnych, w czym szczególną rolę odgrywają pracodawcy dzięki benefitom pozapłacowym. Uważam też, że duży wpływ na lepsze dbanie o zdrowie ma również upowszechnienie teleporad. To wygodna forma zasięgnięcia porad lekarskich, więc nie zwlekamy i nie odkładamy wizyt – zauważa Marcin Załęski, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych w SALTUS Ubezpieczenia.

Największy wzrost zainteresowania profilaktyką ubezpieczyciel zaobserwował w okulistyce – ponad 4,5-krotny wzrost świadczeń związanych z nabytymi wadami wzroku w porównaniu z 2021 r. Drugim ważnym obszarem była opieka onkologiczna, gdzie zauważono 87% zwiększenie ilości zamawianych porad lekarskich i badań diagnostycznych.

Rośnie zainteresowanie programami profilaktycznymi

Istotny wpływ na zamianę podejścia Polaków do profilaktyki mają między innymi benefity pracownicze w formie ubezpieczenia zdrowotnego czy pakietu medycznego. Owszem, ten dodatek pozapłacowy od lat jest na czele listy najbardziej pożądanych przez Polaków korzyści związanych z zatrudnieniem i pracodawcy zdawali oraz zdają sobie z tego sprawę. Jednak w 2022 r. firmy zdecydowanie rozważniej dobierają ich zakres. Stawiają przede wszystkim na jakość zapewnianej profilaktyki. W miejsce szerokich, choć ograniczonych programów (z limitami wizyt i badań), stawiają na punktowe, ale  nielimitowane wsparcie w obszarach, gdzie pracownicy tego najbardziej potrzebują.

Zauważamy większe niż wcześniej zainteresowanie programami profilaktycznymi dla pracowników, czyli zestawami badań i konsultacji lekarskich, mających zapobiegać konkretnym problemom zdrowotnym. W tym roku pracodawcy najczęściej decydowali się na zapewnienie pracownikom dodatkowej ochrony onkologicznej, nabytych wad słuchu i wzroku oraz dostępu do świadczeń zwalczających choroby układu oddechowego oraz powikłania związane z przechorowaniem COVID-19 – mówi Marcin Załęski z SALTUS Ubezpieczenia.

3 na 10 porad lekarskich wykonujemy zdalnie

Teleporady nadal stanowią ok. 30% wszystkich konsultacji lekarskich, które wykonujemy. Przyzwyczailiśmy się do nich, ponieważ drastycznie skracają czas oczekiwania na pomoc. Trzeba też zauważyć, że w ten sposób możemy skonsultować się nie tylko z internistą, ale lekarzem każdej specjalizacji. Warto też pamiętać, że z prywatnej opieki medycznej korzystają nie tylko mieszkańcy miast o dużym nasyceniu placówek prywatnych, a mieszkańcy całej Polski. W ich przypadku dostęp do teleporad specjalistycznych jest szczególnie istotne. To zapewne przekłada się też na nieustający wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Według najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń liczba osób korzystających z polis nieobowiązkowych na koniec trzeciego kwartału 2022 r. wynosiła 4,08 mln. To o 10,6% więcej niż rok wcześniej.

Źródło: SALTUS Ubezpieczenia

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty jest ważnym elementem osiągania sukcesów i bycia szczęśliwym. Nie każdy, kto się rozwijał, osiągnął sukces, ale wszyscy, którzy osiągnęli sukces, rozwijali się i wykonali ogromną pracę nad sobą.

Rozwój osobisty jest procesem trwającym przez całe życie. To sposób na to, by człowiek mógł prawidłowo ocenić swoje umiejętności i cechy oraz był w stanie skutecznie wyznaczać swoje cele życiowe. Można w skrócie powiedzieć, że rozwój osobisty to dążenie do maksymalizacji ludzkiego potencjału.

Rozwój osobisty to proces polegający na stawaniu się lepszym człowiekiem oraz usprawnianiu ludzkiego życia w określonych obszarach. Może on odbywać się poprzez takie działania jak: podnoszenie własnej atrakcyjności na rynku pracy oraz rozwój kariery, zwiększanie świadomości, budowanie dostatku, rozwijanie różnorodnych umiejętności.

Rozwój osobisty nie jest dla wszystkich, ponieważ nie każdy jest gotowy na to, by pracować nad sobą na własną rękę. Trzeba mieć dużo cierpliwości i sporo wiedzy, aby w mądry sposób rozwijać się samodzielnie. Jednak i w takim przypadku, z niektórymi problemami, trudno będzie sobie poradzić w samotności.

Pamiętaj, że rozwój osobisty, jak nazwa wskazuje, dotyczy Ciebie (Twoim działaniem nie powinna być zmiana innych osób – choć takie zmiany zapewne zauważysz jako skutek poboczny Twoich własnych zmian), a zatem skup się na zmianie siebie, a świat wokół też się zmieni. A zmiana siebie to często zmiana naszych nawyków, których każdy człowiek ma całą masę. Może początkującym wydawać się to dziwne, ale po pewnym czasie uznasz, że to faktycznie się sprawdza. Najpierw trzeba zidentyfikować te własne przekonania i związane z nimi typy zachowań, które są w naszym odczuciu negatywne, a następnie trzeba przystąpić do stopniowej drogi w celu ich eliminacji lub zmian na lepsze nawykowe zachowania.

Sukces powinien nam zatem kojarzyć się z konkretami (w różnych dziedzinach życia), ustalonymi celami, jakie należy osiągnąć, a dążenie do nich to pewien proces składający się z wielu etapów. Osiągnięcie celu staje się łatwiejsze między innymi dzięki rozwojowi osobistemu – o tych zagadnieniach będzie się pojawiać coraz więcej artykułów na stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *