Expo

Wystawy określane potocznie mianem Expo są tak naprawdę wystawami światowymi, podczas których prezentuje się dorobek…