Eventy

Organizacja Expo

Wystawy, które dzisiaj określa się mianem Expo, mają ogromną tradycję. Pierwsza z nich była zorganizowana…

Expo

Wystawy określane potocznie mianem Expo są tak naprawdę wystawami światowymi, podczas których prezentuje się dorobek…